Jaunumi

Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija

Atbilstoši Enerģētikas likuma 51. un 52. pantam ir izdoti Rīgas Domes saistošie notiekumi Nr. 167 ”Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli”, kas joprojām ir spēkā.

Šo Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas atļauju jāpievieno gāzes apgādes projektam.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.167

Atļaujas izsniegšana lokālo siltuma avotu izbūvei, rekonstrukcijai vai apkures veida maiņai


Pirms uzsākt gāzes projekta izstrādes darbus!

Vēršam uzmanību dzīvokļu gāzes vadu projektiem – ja daudzdzīvokļu ēka pieder vairākiem īpašniekiem un īpašuma tiesības ir noformētas uz domājamām daļām (dzīvoklis nodots lietošanā), tad, atbilstoši Civillikuma 1068.panta 1.daļai rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu, t.i. nepieciešama 100% iedzīvotāju saskaņojums, pārējos gadījumos nepieciešams 51% iedzīvotāju (kopīpašnieku) saskaņojums.


Jaunākais no Bosch – telpas temperatūras regulators Bosch Control CT100 

Junkers un Buderus katliem paredzēts telpas temperatūras regulators, saslēdzams ar mājas WI-FI tīklu un vadāms ar Jūsu Android vai iOS viedtālruni no jebkuras vietas pasaulē, interneta laikaziņu izmantošana, Skārienjūtīgs ekrāns un lielisks dizains.

>>>>>BOSCH CONTROL CT100<<<<<

Junkers_Hand_App_Thermostaat_05_LV


A-klases energoefektīvais elektroniskais cirkulācijas sūknis – ļaus ietaupīt ilgtermiņā!

Ar septembri stājas spēkā kārtējā ES direktīva. Ar 2015. gada augustu visi Junkers, Viessmann un Buderus gāzes apkures katli Latvijā tiek piegādāti ar A-klases energoefektīvajiem elektroniekajiem cirkulācijas sūkņiem, kas ļaus ietaupīt elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībā apkures katla ekspluatācijas laikā.


Gāzes apkures kondensācijas katlu revolūcija!

Saskaņā ar Eiropas Komisijas direktīvām, šogad (2015), gāzes apgādes projektos neparedzēsim  nekondensācijas gāzes apkures katlus. Tātad projektēsim tikai kondensācijas (B un C tipa) katlus.

sigats gaze apkure junkers-cerapur-9000i-20-kw


Liels prieks saņemt labus vārdus no sadarbības partneriem!

Esam saņēmuši rekomendāciju no Mūsu ilggadējā sadarbības partnera – JUNKERS pārstāvniecības Robert Bosch SIA.

Rekomendācijas vēstule no JUNKERS pārstāvniecības 

bosch junkers